Ιστορία Dot Repro Dot Solutions Dot Editions Hot Dot Θέσεις Εργασίας Επικοινωνία

 • Creative Concept + Design
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας + Χρωμάτων
 • Ολοκληρωμένες Εργασίες Προεκτύπωσης
 • Χρωματική Διαχείριση Αρχείων RGB - CMYK
 • Camera projector for outdoor advertising
 • Offset + Screen printing management and coordination

 • Offset digital printing + large format
 • Color management + Photography and fine art printing
 • Creative solutions for digital printing applications
 • Construction and design of special print
  applications / media
Η Dot Group είναι πιστοποιημένο μέλος του International Prepress Association (IPA). Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους συνδέσμους στο χώρο μας, σε διεθνές επίπεδο, με παραπάνω από 100 χρόνια λειτουργίας. Κύριο χαρακτηριστικό είναι ο πόλος έλξης εταιρειών με βασικό γνώμονα λειτουργίας πρωτοποριακές υπηρεσίες prepress και διαχείρισης εκτύπωσης.

Ως μέλος του IPA, έχουμε ειδική πρόσβαση σε καινοτομικές πληροφορίες, έρευνες και μέσα που μας βοηθούν να είμαστε πάντα ενήμεροι και πρωτοπόροι. Ο IPA μας παρέχει τις κατάλληλες πηγές με σκοπό την εκπαίδευση, ενίσχυση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών / προϊόντων μας.
EN  EL